Srednješolci

1.ŠC Celje, SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije
2.ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija
3.Biotehniški IC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
4.Gimnazija Celje - Center
5.Škofijska gimnazija Vipava
6.ŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola
7.ŠC Celje, SŠ za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
8.ŠC Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola
9.Gimnazija Vič
10.Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik
11.ŠC Ravne na Koroškem, SŠ
12.SŠ Domžale, Poklicna in strokovna šola
13.ŠC Velenje, Elektro in računalniška šola
14.Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
15.Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
16.Ekonomska gimnazija in SŠ Radovljica