Osnovnošolci

1.OŠ Koroška Bela Jesenice
2.OŠ Hudinja
3.OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
4.OŠ Dobravlje
5.OŠ Polzela
6.OŠ Primoža Trubarja Laško
7.OŠ Gornja Radgona
8.OŠ Franceta Bevka Ljubljana
9.OŠ III Murska Sobota
10.OŠ Otočec
11.OŠ Blanca
12.OŠ Vič
13.OŠ Prežihovega Voranca Jesenice
14.OŠ Brinje Grosuplje
15.OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana
16.OŠ Slivnica pri Celju
17.OŠ Trnovo
18.OŠ Šturje Ajdovščina
19.OŠ Antona Ukmarja Koper
20.Dvojezična OŠ Dobrovnik
21.OŠ Franja Malgaja Šentjur
22.Dvojezična OŠ 1 Lendava
23.OŠ Ljubečna
24.OŠ Orehek Kranj
25.OŠ Dante Alighieri Izola
26.OŠ Podčetrtek
27.OŠ Bežigrad
28.OŠ Beltinci
29.OŠ Rada Robiča Limbuš
30.OŠ Griže
31.OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
32.OŠ Nove Jarše
33.OŠ Branik
34.OŠ Dornberk
35.OŠ Spodnja Idrija